Om MGC

Maskinchiffer, gemensamt typ C (MGC) är ett utbyteschiffer som användes inom svenska totalförsvaret. I kryptosystemet ingår Krypteringsapparat 301 (Kryapp 301).

Kryapp 301 är handdriven och kryptering respektive dekryptering görs för hand. Kryapp 301 var i drift från 1963 till och med 1995.

Sedan ett antal år tillbaka tilldelas Krypapp 301 som gåva från TSA till personer avtackas för goda insatser inom Totalförsvarets Signalskyddstjänst, vid pension eller byte till annan tjänst.

Mer information om Kryapp 301 (även kallad HC-9) finns på Cryptomuseum.com